Opprop, dommere og terreng

Både lørdag og søndag skal deltakerne møte direkte i sine respektive terreng kl 09.00. Dersom det er deltakere som ikke er kjent kan de ta kontakt med sine dommere for å få veibeskrivelse. Det vil bli lagt ut kartbeskrivelse over de ulike terrengene og tlf nr til dommerne både her på nettsiden og på prøvens facebookside. Det er et krav at alle SKAL bruke munnbind på oppropet. 

Dommere lørdag:
Ottar Remmen (NKK representant)
Øyvind Wilhelmsen
Ola Dyrstad
Kjartan Lindbøl
Kristoffer Brobak
Stian Henriksen
Jørn Tore Stakkevold  

Dommere søndag:
Ottar Remmen 
Kjartan Lindbøl  
Sverre Andersen
Ronny Hartviksen

          

SVARPLIKT: Det må svares for alle deltakere under oppropet. Deltakere som møter direkte i terrenget, må sørge for at en annen person svarer under oppropet og videreformidler denne informasjon til dommeren. Dersom det ikke svares blir plassen betraktet som ledig, og hunder som står på ventelista blir satt inn!

SØRG FOR AT ALLE FINNER FRAM: Kjentmannen og dommeren bør utveksle mobilnummer. Informasjon om hvor første tellestopp skal gjøres må formidles tydelig til alle i partiet. Og ikke kjør langt før første stopp gjøres. Utenlandske deltakere og andre som er ukjent med geografien må instrueres grundig før avgang.

HUSK KOPI AV PAPIRER: Papirene til noen tilfeldig utvalgte hunder vil bli kontrollert. Ta med kopi av hundens registreringsbevis (stamtavle), apportbevis og vaksinasjonsattest som ikke kan være eldre enn to år. Deltakere som ikke kan framvise gyldige papirer vil ikke kunne delta.

TERRENG:
Terrengene som blir brukt er på Arnøya.

Opprop utenfor sekretariatet i Årviksand