Overhold båndtvangen!

Vi ber instendig våre medlemmer om å overholde båndtvangsbestemmelsene i treningsterrenget vårt på Kågen!
Vi har hatt et godt samarbeid med grunneierne på Kågen i flere år, og det er ønskelig fra klubbens side at vi skal fortsette det gode samarbeidet. Det er derfor en selvfølge at båndtvangsbestemmelsene blir respektert! Fra 1. april til 21. august er det båndtvang, og det er ikke tillatt å trene hund i terrenget i det tidspunktet. Vi har i mange år hatt samarbeid med grunneier om å bruke Kvænangsfjellet som treningsterreng. I år har vi dessverre ikke klart å få til noen ny avtale, hvilket betyr at vi ikke lengre har Kvæangsfjellet som treningsterreng.
Foto: Christian L.