Påmeldingsprosedyre

Arnøyprøven m/Cacit arrangeres helga 9.-10. mars 2024.

Prøveleder er Robert Bjørklund mailadresse robert@haillogknall.no Alle henvendelser til prøveleder må gjøres på mail! 

Påmelding må skje etter de regler og prosedyrer som er vedtatt av NKK og FKF. Påmeldingsavgiften betales elektronisk over nettbank eller bankgiro, og følgende informasjon må være med:

Kontonummer: 47404304719

Påmeldingsfrist: 25.02.2024

Påmeldingen gjøres på "Min side" på NKK.

PÅMELDINGSLISTE: Dersom innbetalingen er mangelfull, blir ikke hunden registrert i påmeldingslistene. Alle deltakere må sjekke påmeldingslistene. Det kan oppstå feil og mangler. Hvis deltaker har meldt på hunden og den ikke er med på lista, må prøveleder få tilbakemelding så fort som mulig.

I TILFELLE OVERTEGNING: Dersom prøven blir overtegnet, vil vi som arrangør gjøre vårt ytterste slik at alle kan delta. Hvis vi ikke lykkes med dette og antall påmeldte overstiger prøvens kapasitet, er det kun de som meldte på innen påmeldingsfristen som har rett til være med i loddtrekningen om endelig deltakelse.

VENTELISTER: De som "taper" i loddtrekningen får tilbud om å stå på venteliste, som blir satt opp i prioritert orden sortert etter påmeldingsdato. Den som meldte seg på først står øverst. Nummer 2 er den som meldte seg på som nummer to osv.

BINDENDE PÅMELDING: All påmelding er bindende. Tilbakebetaling av påmeldingsavgiften vil kun bli realisert når deltaker kan dokumentere gyldig grunn til fravær.