Påmeldte til Reisaprøven

Lista over påmeldte ekvipasjer er nå lagt ut.

Ta kontakt med prøveleder Ola Dyrstad dersom noen mener at de har meldt på men ikke er kommet med på lista.