Partiene på lørdag Arnøyprøven

VK er nå trukket. Oppdaterte og endelige partilister er lagt ut.

Partilistene for lørdag er lagt ut. Søndagens partilister legges ut lørdag kveld.

Hilsen prøveledelsen.