Partilister for Reisaprøven

Foreløpige partilister er lagt ut.

Foreløpige partilister er lagt ut. Dersom det oppdages feil må dere gi beskjed til prøveleder Wenche Wara på tlf 48177424. Det kan fortsatt bli endringer på listene, og de endelige partilistene henges opp på sekretariatet fredag.