Partilister Reisaprøven

11.10.-12

Oppdaterte partilister.

Sjekk at påmeldingen er riktig. Det kan komme endringer fram mot prøven, og endelige lister vil bli hengt opp på sekretariatet lørdag morgen.

Ta kontakt med prøveleder Wenche Wara dersom du har spørsmål. Mobil 48177424

Opprop kl 08.00 begge dager!