Premierte lørdag

Mye fugl, fantastisk vær og mange premierte på prøvens første dag!