Referat styremøtet 9. november

Trykk på overskriften for å lese videre. 

Tilstede:
Karl-Petter Yeong
Ståle Andersen
Robert Bjørklund
Wenche Wara
Tom-Rune Sandstrand (vara for Harry Hansen)

Møte satt kl. 20.00.
Saksliste:
1. Klubbmesterskap høst- Fastsette dato og ansvarlig for gjennomføring
2. Evaluering av rypetakseringer – Reisavann, Arnøya, Punta, Kågen, skiboten og Kvænangsfjellet
3. Julebord/ Årsfest Nord- Troms Fuglehundklubb
4. Treningssamling Arnøya vinter 2022- Fastsette dato
5. Prøveledelse Arnøyprøven 2022.
6. Gjennomgang av saker fra årsmøtet. Fikk ikke åpnet hjemmesiden nå og har derfor ikke tilgang til
protokollen fra årsmøtet.
7. Kåring av årets UK/AK og utstillingshund i Nord-Troms fuglehundklubb i 2020 og 2021.
8. Årsmøtedato
9. Evt

Vedtak:
1. Klubbmesterskap arrangeres lørdag 20. november på Kågen. Karl Petter forespør Ola
Dyrstad om han vil påta seg å arrangere KM. UK/AK gjennomføres samme dag. 10
min slipptid ved mange påmeldte.
2. Arnøya og Kågen: For lite folk til gjennomføring og mye terreng som ikke ble godt nok
taksert. Til neste år må det poengteres viktigheten for klubben av takseringen og det
gode samarbeidet vi har med grunneiere og grunneierlag. Vi må være tidligere ute
med informasjon. Oppfølgingssak på styremøte våren 2022.
3. Årsfest gjennomføres på Storslett 22. januar. Wenche tar ansvaret for
arrangementet.
4. Treningssamling arrangeres i Årviksand 11.-13. februar. Ståle ansvar for reservering
av overnatting: to hytter og grendehuset, samt reservering av treningskort.
Overnattingsavgift: Kr. 250,- pr deltaker.
Påmeldingsansvarlig: Tom Rune Sandstrand
5. Arrangeres 26.-27. mars. CACIT-prøve. Nytt styremøte 25. november kl. 18.00 med
tema Arnøyprøven. Sted: Halti
6. Oppfølging av saker fra årsmøtet:
Årshjul: Videreutvikles for 2022. Det tas sikte på å finne en enkel måte å presentere
dette for klubbens medlemmer. Tas opp på neste styremøte.
Hjemmeside: Wenche fremskaffer status på arbeidet fra de ansvarlige for
hjemmesiden. Status klar til neste styremøte.
7. Karl-Petter spør Magnhild om hun kan finne utstillingshund for 2020 og 2021. Ola blir
forespurt om han kan finne årets UK og AK-hund for samme år. Vinnere blir
offentliggjort på årsfesten 22. januar.
8. Årsmøtet settes til 3. mars 2022. Innkalling sendes ut senest 3. februar.
9. Neste styremøte: 25. november

Møtet hevet kl. 21.45.
Referent: Robert Bjørklund