Reisaprøven 2023

Nord- Troms fuglehunsklubb ønsker velkommen til årets høstprøve

Nord-Troms fuglehund klubb ønsker dere hjertelig velkommen til Reisaprøven 2023, 21.- 22. oktober. Det blir 2 dager med kvalitets partier i UK/AK i vakre Reisadalen.

Sekretariatet blir på Henriksens gjestestue i Sørkjosen.
Opprop begge dager kl 07.30 utenfor sekretariatet.
 
Åpningstider i sekretariatet:
Lørdag fra kl. 15.00
Søndag kl. 13.00-17.00
 
Husk å medbringe ID-papirer og vaksinasjonsbevis. Apportbevis må fremlegges ved en evt. 1 premie AK, vist du ikke har det må det medbringes egen apport rype.
 
Overnattings muligheter:
Reisafjord hotell
Henriksens gjestestue
Båtnes hunde og opplevelses senter
 
Så finnes det flere muligheter på airbnb
 
Prøveleder er Linda Hauge Elveskog, e-post lindahaugee@hotmail.com
Vi gleder oss veldig til å treffes i fjellet
 
 

Opprop: Henriksen Gjestestue

Dommere:      

  • Christian Sletbakk
  • Ola Dyrstad
  • Øivind Berger
  • Ingrid Frenning

SVARPLIKT: Det må svares for alle deltakere under oppropet. Deltakere som møter direkte i terrenget, må sørge for at en annen person svarer under oppropet og videreformidler denne informasjon til dommeren. Dersom det ikke svares blir plassen betraktet som ledig, og hunder som står på ventelista blir satt inn!

SØRG FOR AT ALLE FINNER FRAM: Kjentmannen og dommeren bør utveksle mobilnummer. Informasjon om hvor første tellestopp skal gjøres må formidles tydelig til alle i partiet. Og ikke kjør langt før første stopp gjøres. Utenlandske deltakere og andre som er ukjent med geografien må instrueres grundig før avgang.

HUSK KOPI AV PAPIRER: Papirene til noen tilfeldig utvalgte hunder vil bli kontrollert. Ta med kopi av hundens registreringsbevis (stamtavle), apportbevis og vaksinasjonsattest som ikke kan være eldre enn to år. Deltakere som ikke kan framvise gyldige papirer vil ikke kunne delta.

TERRENG:
Terrengene som blir brukt er i Reisadalen, Kildalen og Kågen. Hvilke terreng som brukes avgjøres noen dager før prøven, da dette vil avhenge av feks rein i områder.