Restriksjoner på innførsel av valper.

Valper under 3 måneder kan ikke lengre innføres til Norge fra Frankrike og Spania på grunn av fare for rabiessmitte. Det er nylig også oppdaget rabies på rev i Italia, og de samme restriksjonene er innført på valper som er tenkt importert til Norge fra dette landet.
Foto: Inger-Lill

Mattilsynet her i landet har satt i gang tiltak etter at det i november ble oppdaget rabies på hund i Frankrike, som var importert fra Spania. Bare for ei uke siden ble det heller ikke lengre tillatt å importere valper under tre måneder fra Italia, etter at det i dette landet er oppdaget rabies på rev.

Mattilsynet har mer info om disse sakene HER og HER.