Resultat fra klubbmesterskapet

 Klubbmester i UK ES Stillatjønnas Zevs til Erling Martinsen og i AK IS Myrkveven's Moone Shine til Johanne Thybo Hansen

19 hunder stilte til start i dag. I UK stilte fire hunder, hvor ingen hadde fuglearbeid på de to rundene som ble kjørt. Klubbmester ES Zevs til Erling Martinsen, nr 2 GS Artemis til Øyvind Mortensen, nr.3 P Dart til Inger-Lill L.Pedersen og nr.4 IS Zari til Harry Hansen. I AK stilte15 hunder og det ble gjennomført 3 runder og det resulterte i fem premier. Klubbmester IS Moone Shine til Johanne Thybo Hansen, nr.2 IS Fight Kristine Thybo Hansen, nr.3 ES Haras og nr.4 ES Enja begge eies av Jan Iver Strand og nr.5 ES Kelly til Ottar Remmen.
Erling med sine hunder, Zevs foran i bilde.
En nydelig dag i fjellet, med et godt oppmøte.