Rypekvoter også i høst

1. september forelå de siste resultatene fra årets hønsefugltaksering. Finnmarkseiendommen (FeFo) oppfordrer fortsatt til måtehold, og innfører kvote på 2 liryper og 3 fjellryper pr. dag på hele finnmarkseiendommen. I Troms opprettholder man samme kvote som i fjor.

Både i indre og ytre deler av Troms blir dagskvoten per jeger satt til to liryper og tre fjellryper per dag, samt én skogsfugl per jeger per dag. Dette er det samme som i fjor. Kvotene gjelder fram til nyttår, og kan bli endret i løpet av jakta.

Statskog har mer info på sine nettsider. Det samme har FeFo

ES Frøya på jakt i de gode rypetider (Foto: Erling Martinsen)