Rypetaksering på Kågen og Arnøya helga 14.-16. august

Da er datoen for gjennomføring av rypetakseringene på Kågen og Arnøya satt. Christian har oversikt over hvor og når vi skal møtes, så ta kontakt med ham for nærmere avtale.

Takseringen er en jobb vi gjør på forespørsel fra grunneierne, og for at tellingene skal bli optimale, forutsetter det at vi stiller med hunder som er godt premierte.

De som er interessert i å være med, kan kontakte Christian på mob. 45636247.
Pointer Ravnkloas Dreng på rypetaksering (Foto: Inger-Lill)