Rypetaksering på Kågen og Arnøya

Det vil bli gjennomført rypetelling på Kågen fredag 19/8 og Arnøy (Årvik) 20/8. Mye sau/rein i alle terreng.
Interesserte tar kontakt med Christian Lembricht.