Rypetaksering Reisavann 11.- 13. august 2023

Alle klubbens medlemmer er velkomne!

Som tidligere år så vil basen være på hytta til Ymber. Vi overnatter i telt og spiser på hytta. Klubben dekker all mat f.o.m. torsdag kveld - t.o.m. søndag lunsj

Krav (Statskog) til hundene som skal delta er at de er minimum 24 mnd. og er godt dressert.

De  av klubbens medlemmer som vil være med tar kontakt med Erling (mob 976 80 921 / erling@ymber.no) eller Lasse (mob. 950 35 776 / lasse@vissi.no) innen søndag 6. august.

Oppmøte på  Ymberhytta torsdag 10. aug. ettermiddag/kveld.

Det er noe plass for overnatting inne på hytta. Hunder som er inne på hytta må være i bur.

Ønsker du skyss, overnatting inne på hytta eller har andre spøsrmål ta kontakt med Erling eller Lasse.