Rypetaksering Reisavann

Helga 12.-14. august gjennomføres rypetaksering på Reisavann.

Som tidligere år er utgangspunktet hytta til Ymber på Reisavann. Hytta har begrenset plass for overnatting, så vi må belage oss på å ligge i telt.

Tellingen starter fredags morgen, og det er 9 telleløyper som skal gåes. I og med at dette er en jobb vi gjør for Statskog, må hundene som brukes i jobben være godt skolerte. Klubben skal også gjøre en dugnad for Ymber på hytta denne helga.

Ta kontakt med Lasse Wara dersom du ønsker å delta. Tlf 95035776.