Rypetelling Kågen og Arnøya

Treningsterrenget på Kågen holdes stengt inntil tellingen er gjort.
 

Treningsterrenget på Kågen må takseres før det åpnes. Vi får ikke taksert før i neste uke, så terrenget holdes stengt inntil videre.
Altså ingen trening på Kågen før nærmere beskjed er gitt!

Vi har to løyper på Kågen og tre løyper på Arnøya. Vi trenger skolerte hunder. 

Dersom du kan være med på denne jobben for klubben - ta kontakt med Ola på tlf 976 68 318 snarest mulig.