Siste aversjonsdressur for i år

Tirsdag 29. august arrangeres siste aversjonsdressur på sau for i år.

Sted: Tømmernes

Tid: kl 18.00. Påmelding ved oppmøte.

Pris: Kr 200,- for medlemmer, og kr 300,- for ikkemedlemmer. Ta med kontanter!

Ta kontakt med Inger-Lill L. Pedersen tlf 41675716 dersom du har spørsmål.