Siste prøve før jaktstart-Kautokeinoprøven

Kautokeinoprøven, som hvert år blir arrangert av Vest-Finnmark fuglehundklubb, er en svært attraktiv jaktprøve spesielt fordi den arrangeres siste helga før jaktstart. Dette gir jegerne en god anledning for å få litt oversikt over rypetettheten i noen jaktterreng, og fordi den samler deltakere fra flere deler av landet og også fra Finnland. Flere ekvipasjer deltok også fra vår klubb, men bare en av de var så heldig og lykkes(da med tanke på premiering).

Det ble en lang kvalifiseringsdag i marka, da rypene visstnok oppholdt seg i et helt annet terreng enn hva dette vk-partiet hadde fått tildelt. Men det la ingen demper på Pointer Ravnkloas Dart, som viste muskler og sprang seg lett til finalen.
I finalen fra dommerkritikken kan vi med glede lese følgende; "Dart tar straks føringen og jakter glimrende med stor framdrift og meget god reviering......2 Slipp: begge hundene finnes i stand og når fører kommer til avanserer Dart til ny stand. DArt reiser villig og presist rypekull og er komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt." Summen av dette resulterte i at dommerne med glede kunne tildele Ravnkloas Dart 2.vk m ck!

Nord-Troms fuglehundklubb gratulerer eier Inger-Lill Løkås Pedersen og fører Sigleif Pedersen med Darts innsats og  premiering.