Skadefelling av rødrev

Etter at fire kadaver av lam ble funnet i nærheten av et revehi nå i sommer, ble det gitt tillatelse til skadefelling av rødrev i Rungadalen i Nordreisa.
Det har vært mye uro i beiteområdet i Rungadalen etter at lammene ble sluppet ut på forsommeren. Rovviltkontakt Morten Bergland i Nordreisa tok med seg ettersøkshund for å se om han kunne finne kadaver av lam. Han fant fire kadaver nært et revehi, hvorav tre av dem med sikkerhet er tatt av rev. Nordreisa bondelag søkte om skadefelling av rødrev i Rungadalen, og søknaden ble godkjent om felling av 10 rev pluss uttak av tre revehi. De har hittil funnet totalt åtte kadaver av lam. Så langt er det skutt fem rev, herav tre valper, en gammel hannrev og ei gammel tispe. Det er i tillegg observert omtrent det dobbelte med rev i det samme område, så man antar at det er store forekomster av rødrev her. Det har vært tre jegere med i jaktlaget. To av dem er tvillingene Johanne og Kristine Thybo Hansen. Den tredje er rovviltkonsulent og leder i jaktlaget, Morten Bergland. Samtlige av revene har Kristine lokket inn med lokkefløyte. Fellingstillatelsen for skadefellinga går ut den 15. august, men fra 15. juli er det tillatt med ordinær jakt på rev. Da er det fritt fram for ivrige jegere å trå til slik at revebestanden kan reduseres. Kristine Th. Hansen har sendt oss info fra jakta og Johanne Th. Hansen har sendt oss bilder.
Revehi