Stor deltakelse på årets fest i NTFK

Årsfesten er en av flere happeninger i NTFK i løpet av året. Denne gang valgte vi å legge festen til tiden før jul, slik at det samtidig ble både årsfest og julebord. Hele 34 personer hadde meldt seg på, og både maten og stemninga var på topp.
Som vanlig på festen, ble det gjort ære på Årets hunder; både på jaktprøve og utstilling. I tillegg ble også klubbens høyeste utmerkelse, Jegerkniven, delt ut til en verdig kandidat. Denne gang er det hedersmannen Terje Pedersen fra Øksfjord som har fått det ærefulle oppdraget å være bærer av kniven for 2010. Som seg hør og bør på en slik kveld, ble var det også framført både taler og dikt.
Feststemte folk

Karl-Petter Johansen har Årets Unghund 2009, GS Krabbenesmyras Vita
Ottar Remmen har Årets AK-hund 2009, ES Lundefjellets Kelly

Magnhild Reiersen har Årets utstillingshund 2009, SV Tundra

Jegerkniven for 2010 ble tildelt Terje Pedersen