Takseringskurs hønsefugl

Det vil fra 2021 være krav fra Statskog om at alle som skal være linjeleder på taksering skal ha deltatt på takseringskurs. For mer info klikk på lenken nedenfor. 

NJFF Troms Takseringskurs-Honsefugl.aspx