Terrenget på Kågen stengt

Inntil videre er treningsterrenget på Kågen stengt

NTFK hadde den 23. august rypetaksering i treningsterrenget på Kågen.  Dessverre er kyllingene så små at det ikke er forsvarlig å starte trening der.
I samråd med grunneierlaget holdes derfor treningsterrenget på Kågen stengt inntil videre.