Tilbud om kurs til klubbens medlemmer

NTFK har i lag med VFFK bestilt Mattias Westerlund og Hundskolan Vision til å kjøre kurs i oktober. Klubben ønsker å utdanne flere instruktører.

Klubben har tatt sikte på å utdanne 5 instruktører. De som er interessert tar kontakt med Ottar Remmen. Blir det flere enn 5 som har lyst, blir det trekning.

Påmeldingsfrist: 7.september