Trening av hund på Kågen

Det er igjen tid for innbetaling av treningsavgift for trening av hund på Kågen.

Styret har bestemt at det skal betales en avgift for de medlemmene i NTFK som bruker treningsterrenget på Kågen til treninga av hund. Dette for å dekke litt av det klubben betaler for leie av terrenget.
Avgiften er på kr. 300,- pr. år. Beløpet betales inn på konto 47404304719
Når du nå har betalt, så er det for hele 2013.

-styret-