Treningsterrenget åpner 20.juli

Viktig at alle som vil benytte seg av treningsterrenget setter seg inn reglene.

Det er satt opp to informasjonstavler, som alle må lese. Den ene står i avkjørselen til steinbruddet og den andre ved Rognmo

Husk å vise hensyn til folk og dyreliv!