Treningsterrenget åpnet 20.juli

Viktig at alle som vil benytte seg av treningsterrenget setter seg inn reglene.

Vi er så heldige å ha et treningsterreng vi kan bruke i Reisadalen. For å bruke det så betaler vi en symbolsk avgift til Nordreisa Jegèr og fiskarlag på kr 100/200 kr for sesongen. Kontoen du betater inn på er 4740 2123237 .

Dersom du ikke er medlem i Nordreisa Jeger og fiskarlag betaler du kr 200.

Husk at hunden skal ha bufebevis.

Oversikt over terrenget finner du på to infotavler før og etter Bergmo-brua.
Sørg nå for å betale før du bruker terrenget.