Treningsterrenget åpnet

Treningsterrenget på Kågen er nå åpnet for trening. Det er mye sau på Kågen, så viktig at de som slipper hundene der har godkjent bufebevis, og at ekvipasjene viser hensyn til beitedyrene.