Treningsterrenget på Kågen er åpnet

Treningsterrenget på Kågen er nå åpnet etter båndtvangen. NTFK oppfordrer våre medlemmer til å trene sammen,og ikke minst la terrenget hvile slik at kullene ikke splittes unødig. Vis ellers aktsomhet og hensyn til alt og alle som ferdes i terrenget. 

God høst!

Karl-Petter Johansen
leder NTFK