Treningsterrenget på Kågen er nå åpen for trening

Mer informasjon....

Treningsterrenget på Kågen er nå åpnet for trening.
Husk at det er max 2 treningsdager pr. uke pr. person - dette for at ikke terrenget skal bli overbelastet.
Biler SKAL parkeres slik at de ikke er til sjenanse for settefiskannlegget. Nå på høsten bør man fortrinnsvis parkere på rasteplassen på nordsida av brua.