Treningsterrenget på Kågen stenger 1. mars

Mye elg på Kågen gjør at terrenget stenger en måned før båndtvangen trer i kraft. 

Grunneierlaget på Kågen ønsker å stenge treningsterrenget 1. mars. Dette fordi det er mye elg på Kågen, og grunneierlaget ønsker at elgen skal få ro. Vi kan fortsatt benytte treningsterrenget til fellestreningene lørdager, til klubbmesterskap og dersom vi har behov for terrenget til Arnøyprøven.