Treningsterrenget på Kågen

Avtalen med grunneierne på Kågen er videreført for 2011, med noen nye bestemmelser.
Nord-Troms Fuglehundklubb leier deler av Kågen for trening av hund. Det betales ei årlig leie, som dekkes inn ved salg av treningskort til medlemmene. I avtalen med grunneierne er det satt begrensning om at utleie av terrenget er forbeholdt klubbens medlemmer som er bosatt i Nord-Troms. NTFK forplikter seg derfor å følge grunneiers krav. Se mer info om treningsterrenget under "Treningsterreng" i menyen.
Kågen (Foto: Inger-Lill)