Treningterrenget på Kågen åpnes ikke før etter rypetaksering

Treningsterrenget på Kågen må takseres før det åpnes. Vi får ikke taksert før i neste uke, så terrenget holdes stengt inntil videre.
Altså ingen trening på Kågen før nærmere beskjed er gitt.
Det er planlagt telling onsdag ettermiddag.
Ola er kontaktperson.