Ulovlig å ta med blyhagl etter svenskejakta.

Visste du at det ikke var tillatt å ta med seg overskuddet av blyhagl tilbake til Norge etter endt jakt i Sverige? Kanskje ikke så rart om du ikke visste det, for i følge NJFF har det fra Statens Forurensningstilsyn's (SFT) side vært elendig informasjon om akkurat det. (Foto:Christian)

De første jegerne er allerede bøtelagt, og SFT beklager vinglingen i tolkningen av regelverket.

Les mer om dette på NJFF's sider.