Undersøkelser viser at jegere har høy tillit.

TNS-gallups årlige Natur- og miljøbarometer viser at størsteparten av befolkningen, så mye som 74%, har en positiv holdning til jakt og jegere.
(Foto:Christian)