Ung og ivrig jeger

Kristine Th. Hansen er en ivrig jeger. Da revejakta startet den 15. juli, var hun klar med hagla og diverse revelokk for å få has på den røde firbeinte jegeren.
Kristine forteller at det hun bruker å lokke på reven med revelokk; alt fra musepip og fuglepip til hareskrik, og at det fungerer bra. De nettene hun har sittet på den nyslåtte vollen og lokket, har hun sett mye rødrev. Både enslige, pelsløse skabbrever og revemødre med unger. I og med at hun jakter med hagle, har de fleste revene ikke kommet nær nok til at hun har kunnet fått felle dem. Men hun har skutt noen, og oppfordrer flere til å gjøre det samme for å få ned antallet rev. Det er en spennende jakt på ei tid av døgnet hvor man som bonus får mange andre naturopplevelser med seg. Når hun sitter og lokker på nettene, får hun studert både elg med kalver og ugler som jakter. Kristine jakter både i Reisadalen og på Storslett, og nå er hun veldig oppsatt på å få has på de skabbrevene hun har sett. Vi får håpe at hun lykkes!
Kristine med nyskutt rev