Velkommen til årets vinterprøve i Nord-Troms!

Velkommen til årets vinterprøve i Nord-Troms! Hovedsete for prøven blir i Årviksand, og terrengene vi bruker på prøven blir på Arnøya. Prøven i år har 1-dags VK lørdag. Dere finner all info under linken "Nord-Tromsprøven". Dommerkabalen er foreløpig ikke helt i boks, men info kommer så snart den er på plass. Prøveleder i år er Karl-Petter Johansen.