VK er trukket og partilistene er klare

Pga skredfare er VK flyttet til Kågen

På grunn av skredfare har Nord-Troms Fuglehundklubb valgt å flytte VK til Kågen. Opprop på Henriksen Gjestestue i Sørkjosen kl. 08.00 

VK-partiet starter ved fergeleiet på Storstein.

Kvalitet:
Alle kvalitetspartiene skal gå på Arnøya lørdag.

Partilistene er klare med fordeling av terreng og dommere for både lørdag og søndag. Enkelte mindre endringer på partiliste søndag kan komme. 

Dersom du bor på fastlandet er det viktig at du kommer deg over til Arnøya med første ferge kl.08.00 fra Storstein. Opprop på Årviksand Grendehus kl. 09.15

Husk å plukke hundeskit rundt parkeringer og grendehuset.

For dere som skal på jegermiddag på Henriksens Gjestestue - siste frist for påmelding er før opprop lørdag morgen.

Jegermiddag i Årviksand - dere som ikke er påmeldt til nå må ta  kontakt med Karl-Petter Johansen tlf 95222661.

Det blir premieutdeling både i Årviksand og hos Henriksens rett etter jegermiddagen lørdag.

Velkommen til Nord-Troms prøven 2019!