VK-finalen online

Her kan du følge VK-finalen online. Resultatene blir lagt ut fortløpende.

Det vil bli rapportert fra VK-finalen utover dagen. Vi tar forbehold om dårlig telefonkontakt, men legger ut oppdateringer så snart som mulig. Vi tar forbehold om feilrapportering! Det er alltid dommerens avgjørelser i kritikkskjemaet som gjelder.

Et kvalitetsparti er nå dratt ut i marka. Mange hunder er blitt trukket fra partiene av eierne pga været.

VK-finalen er flyttet fra Årviksand til Skaret pga stengte veier. VK-finalen starter kl 09.00, og vi kommer tilbake med oppdatering så snart vi får inn meldinger fra marka.

Vi følger første slipp av finalen fra vinduet på Internatet, og det er skikkelig jobbeføre for Simo's Maja og IS Tjikkom! Foreløpig har vi ikke sett fugl.

Dommere VK-finale er Pål Aspenes og Pål Inge Røe

1. runde:

1. slipp ES Simo's Maja - IS G-Tjikkom Av Miessevarri
Tjikkom starter fint ut og leder slippet. Det letter 3 ryper i området der Tjikkom er uten at dommerne kan bedømme det. Tjikkom over Maja.

2. slipp P. Joker - IS Sarafjellets Fit For Fight
Veksler om føringen. Joker støkker fugl like etter slipp. Fight jobber på rype som sees på bakken. Den letter, og det blir ingen situasjon av det. Fight over Joker pga bedre reviering.

Kl. 10.00: Veien er nå blitt åpnet, og resten av partiene er dratt ut.

3. slipp SV B-Tundra - IS Gagganjunis Vieksa
Begge ute, holder ikke klassenivå.

4. slipp ES Dulles A El Zorro - IS Hadseløyas Enya
Enya tar føringen fra starten. Zorro blir ineffektiv etter 10 minutter og holder ikke klassenivå. Enya over Zorro som utgår.

5. slipp P Heinådalens Ask - P Ørntuas C Aiko
Begge hundene jakter godt. Aiko tar føringen fra start. Begge blir borte, og finnes i samstand. Det letter rype presis foran hundene. Begge rolig i oppflukt og skudd. Begge apporterer korrekt. Aiko over Ask.

6. slipp SV Hovdmyras Sway - IS Navstillas Pelle
Pelle tar straks føringen, jakter meget godt, og får med seg mye terreng på tungt føre. Ønskelig med mer dybde og bredde på Sway som ikke holder klassenivå. Pelle over Sway som utgår.

7. slipp IS Hadseløyas Azza - P. Jutevatnets Cox
Begge hundene jakter meget godt på tungt føre. Azza revierer noe bedre, og tar seg lengre ut i terrenget i medvind. Azza over Cox.

8. slipp ES Myrsteggens Irox - P. Rypejægerens Giron
Begge hundene jakter godt. Irox tar føringen i slippet, og holder den tiden ut. Irox over Giron.

Rangering første runde:
P. Aiko f.arb u/reis
P. Ask f.arb. u/reis
ES Irox
IS Pelle
IS Azza
IS Enya
P. Giron
P. Cox
IS Tjikkom
ES Maja
IS Fight
P. Joker

2. runde:

P. Joker - Es Maja
Maja fester stand og går på i flere etapper uten å presentere fugl. Joker får 1 fuglearbeid med reis. Joker over Maja som utgår.

IS Fight - IS Tjikkom
Begge jakter godt med Tjikkom i føringa. Fugl letter i område hvor hundene befinner seg. Tjikkom over Fight.

P. Aiko - IS Enya
Begge jakter godt. Stand på Enya. Fugl letter utenfor jaktbart hold. Senere sjanse på fugl.

IS Pelle - P. Ask
Pelle fører slippet. Tar stand ute på flanken. Reiser villig og presis enkeltrype, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Slippes på, Pelle går rett etter i ny stand, fuglearbeid uten reis, rolig i oppflukt og skudd.

ES Irox - IS Azza
Letter rypeflokk i slippet som ingen av hundene er i kontakt med. Ellers som før.

P. Giron - P. Cox
Giron fører slippet. Ellers som før.

Rangering 2. runde:

IS Pelle  1 f.arb. m/reis, 1 f.arb. uten reis
P. Joker 1 f.arb. m/reis
P. Ask 1 f.arb. u/reis
P. Aiko 1 f.arb. u/reis
ES Irox
IS Enya
P. Giron
IS Azza
P. Cox
IS Tjikkom
IS Fight

1. VK m/Cacit IS Navstillas Pelle
2. VK P. Joker
3. VK P. Heinådalens Ask
4. VK P. Ørntuas C Aiko

GRATULERER TIL DE PREMIERTE - EN FANTASTISK INNSATS VÆRET TATT I BETRAKTNING!!